Bijscholing

Waarom bijscholing

TEB vakschool weet als geen ander hoe belangrijk het is om uw medewerkers bij te scholen. U wilt immers met uw organisatie verder en uw medewerkers vullen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn het, die voor u als ambassadeur naar buiten treden.

Belangrijk is het dan ook, om zuinig te zijn om op uw mensen en erin te investeren, zodanig dat zij elke dag uw organisatie beter maken. TEB vakschool biedt diverse cursussen aan die u en uw medewerkers beter maken. Cursussen die meestal volledig subsidiabel zijn via de OSR regeling van Wij Techniek.

Cursussen

Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die de TEB vakschool aanbiedt. Mocht uw cursus er niet bij staan, bel dan even of mail naar de TEB vakschool.


Vakmanschap CO

Prijs Dagen
CO-vakmanschap training theorie incl. theorie-examen € 395,00 1
CO-vakmanschap training praktijk S&O € 395,00 1
CO-vakmanschap training praktijk Installatie € 395,00 1
CO-vakmanschap training praktijk Installatie en S&O € 630,00 2
CO-vakmanschap praktijkexamen Installatie monteur/1e monteur € 330,00 0,5
CO-vakmanschap praktijkexamen S&O monteur/1e monteur € 300,00 0,5
CO-vakmanschap praktijkexamen Installatie + S&O monteur/1e monteur (combi) € 605,00 1

Klik hier voor aanvullende informatie

Algemeen

Prijs Dagen
VCA Basisveiligheid incl. examen € 238,00 1
VCA VOL incl. examen € 238,00 1
VCA Examen € 95,00 0,5
VCA E-learning € 145,00
NEN 3140 Keuren elektrische arbeidsmiddelen (volgens Scope9) € 326,00 1
Veilig werken in besloten ruimten € 335,00 1
Veilig werken op hoogte € 335,00 1

Klik hier voor aanvullende informatie

Installatietechniek

Basis Prijs Dagen
Assessment Installatietechniek € 280,00 1
Basiscursus Installatietechniek € 1.400,00 5
Basiscursus Installatietechniek voor Elektromonteurs € 1.400,00 5
Basis Titaanzink € 660,00 2
Basis PE lassen € 375,00 1
Klik hier voor aanvullende informatie over de basiscursussen
Aanvullend
Warmtepompinstallaties installeren € 660,00 2
Waterzijdig inregelen van CV en WP Installaties

€ 365,00

1
Onderhoud gastoestellen € 930,00 3
Onderhoud gastoestellen en praktisch meten € 1.490,00 5
Periodiek Onderhoud scope 1 en 2 incl. SCIOS-examen € 3.375,00 9
Klik hier voor aanvullende informatie over de aanvullende cursussen

Elektrotechniek

Basis Prijs Dagen
Assessment Elektrotechniek € 280,00 1
Basiscursus Elektrotechniek € 1.400,00 5
Basiscursus Elektrotechniek voor W-monteur € 1.400,00 5
Klik hier voor aanvullende informatie over de basiscursussen
Aanvullend
Meten, Inspectie en Storing zoeken € 932,00 3
Paneelbouw € 971,00 4
Verdeelinrichtingen € 660,00 2
Klik hier voor aanvullende informatie over de aanvullende cursussen
NEN
Een voorbeeld van onze NEN cursussen die wij voor u kunnen regelen, deze cursussen zijn vaak een mix van Theorie en Praktijk waardoor wij u en uw mensen een kwalitatief betere cursus kunnen aanbieden dan alleen een dag Theorie!

Wij hebben voor elk niveau en groep een maatwerk NEN-cursus, dus neem contact met ons op als u iets mist.

NEN 1010 voor monteurs, Theorie en Praktijkonderwijs € 563,00 2
NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke
(volgens Scope 8)
€ 1.450,00 4
NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP) € 326,00 1
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP) € 507,00 2
Klik hier voor aanvullende informatie over de NEN cursussen
SCIOS
SCIOS scope 8 inclusief NEN 1010 (installaties) € 2.835,00 5
SCIOS scope 10 inclusief NTA 8220 & NPR 8040 (thermografie) € 1.350,00 3
SCIOS scope 12, inspecteur PV € 1.950,00 4
de examens voor scope 8, 10 en 12 vraagt u apart aan na de cursus.
Klik hier voor aanvullende informatie over de SCIOS cursussen
PV-cursussen, InstallQ-erkend
Ontwerper en Adviseur zonnestroominstallaties (WV), inclusief ISSO Handboek Zonne-energie 2022 € 1.695,00 3
Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP), inclusief Werkboek NEN 3140 Vakbekwaam Persoon € 1.345,00 3
Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP) € 895,00 2
Klik hier voor aanvullende informatie over de PV cursussen
Beveiling
MBV-theorie € 1.449,00 6
MBV-praktijk € 1.134,00 11
TBV - Technicus Beveiligingsinstallaties € 2.599,00 11
Klik hier voor aanvullende informatie over de Beveiliging cursussen

Koudetechniek

Prijs Dagen
Basis Koeltechniek € 1.115,00 5
F gassen Cat. 1 € 2.950,00 10
F gassen Cat. 2 € 1.950,00 7
Airco- en VRF-systemen € 2.775,00 8
Basis hardsolderen F gassen 1 en 2 € 400,00 1
Klik hier voor aanvullende informatie over de Koeltechniek cursussen

Algemene Voorwaarden

Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

  1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en De Opleider doet u hiervan een bevestiging toekomen. Wel bent U gebonden aan de volgende annuleringsregeling of tussentijdse beëindigingsregeling.

Opleiding is korter dan 1 studiejaar

Opleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang

30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang

50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

50% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang

70% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

70% van de overeengekomen prijs voor alleen

het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang

100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

100% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

Tussentijdse beëindiging

100%

100%

  1. Annulering voordat het onderwijs is begonnen of bij tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 12 maanden. De Opleider heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.

Cookies

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.