Elektrotechniek Cursussen - NEN

NEN 1010 voor monteurs, Theorie en Praktijkonderwijs

Voor wie

De training NEN 1010 voor monteurs is bestemd voor installateurs, servicemonteurs en leidinggevende monteurs die zich bezighouden met het installeren/bouwen van laagspanningsinstallaties.

Doel

Hoewel in NEN 1010 met name veiligheidsbepalingen staan, gericht op de ontwerper van laagspanningsinstallaties, staan er zeker ook veel relevante zaken vermeld voor de praktische monteur. In deze NEN 1010 cursus maken we dan ook een een praktische vertaalslag vanuit de norm naar de installatietechniek. Na afloop van deze training NEN 1010 weet je als monteur bijvoorbeeld de juiste keuzes te maken voor montagetechnieken en of materialen.

Theorie & Praktijk

 • NEN 1010 en wetgeving.
 • Netcode.
 • Wijzigingen NEN 2015 t.o.v. eerdere NEN 1010.
 • Elektrische risico's: aanrakingsgevaar, overstroom, vlambogen.
 • Beschermingsmaatregelen: basisbescherming, foutbescherming en aanvullende bescherming.
 • Beveiligingscomponenten.
 • NPR 5310-bladen; de praktische vertaling van NEN 1010.
 • Aarding TT, TN-stelsels.
 • Nieuwe kleurcoderingen voor aders en draden.
 • Leidingen aanleggen.
 • Vereffening en keuze van elektrisch materieel in badruimten.
 • Gebruik en controle van aardlekschakelaars.
 • Schakelen en scheiden in installaties.
 • Rookmelders plaatsen in woningen.
 • Storingen (EMC) door (foute) montage.
 • Eisen bij uitbreidingen en aanpassingen in installaties.
 • Inspecties.

Duur:       2 dag
Kosten:   € 563,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

NEN 3140 NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke (volgens Scope 8)

Voor wie

Deze training is bestemd voor medewerkers die inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties uitvoeren en/of belast zijn met het toezicht houden hierop. Denk hierbij aan een installatieverantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke (voor externe bedrijven).

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij een gedegen elektro-technische kennis heeft op minimaal mbo-niveau, een ruime mate van werkervaring heeft als zelfstandig vakvolwassen (leidinggevend) monteur en op de hoogte is van NEN 1010. Enige ervaring met inspecteren is vereist. 

Doel

Na afloop van de training NEN 3140 - NEN 1010 Inspectietechnieken - Installatieverantwoordelijke heb je kennis, inzicht en vaardigheden verworven om als inspecteur, installatie­verantwoordelijke of toezichtverantwoordelijke een goed beheer van laagspanningsinstallaties op te zetten. Tijdens de cursus leert de deelnemer ook het daadwerkelijk inspecteren en het beoordelen van laagspannings­installaties.

Scios Scope 8

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem voor het inspecteren en onderhouden van  technische installaties.  Hierbij worden in een certificatieregeling eisen gesteld aan de bedrijven en aan de competenties van de personen  die onderhoud en inspectie-werkzaamheden uitvoeren. De deelregeling elektrische installaties omvat verschillende scopes, specifieke werkgebieden van elektrische installaties of arbeidsmiddelen:

 • scope 8 elektrische installaties
 • Scope 9 elektrische arbeidsmiddelen
 • Scope 10 elektrisch materieel op brandrisico’s volgens NTA 8220
 • Scope 12 zonnestroominstallaties (PV)

Door het volgen van deze training heeft u de kennis om zelfstandig inspecties uit te voeren aan verschillende installaties volgens NEN 3140 aan elektrische installaties.

scope 8   inspecteur laagspanningsinstallaties

Deze training kan dienen als voorbereiding op het examen scope 8. Een scope 8 inspectie richt zich op de veiligheid van de elektrische installatie in gebouwen. Verzekeraars stellen soms de eis dat deze door en SCIOS-gecertificeerd medewerker wordt geïnspecteerd.  Scope 8 is gerelateerd aan NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties Laagspanning.

Programma

Theorie & Praktijk

 • Regelgeving m.b.t. inspecteren
 • Veiligheid bij het verrichten van inspecties i.r.t. NEN 3140
 • Eisen aan installaties i.r.t. elektrocutie gevaar en voorkomen van brand
 • Stroomstelsels- uitvoering van veiligheidsaarding
 • Organisatie van inspecteren: aanwijsbeleid, eisen aan rapportages, eisen aan omgeving
 • Metingen volgens NEN 1010 en NEN 3140
 • Classificeren en rapporteren van gevonden gebreken in de installatie

De training omvat theorie, demonstraties en praktijkmomenten.

Duur:     4 dagen
Kosten:  € 1.450,00 p.p. excl. BTW.

Inclusief
- Lesmateriaal
- Lunch
- Certificaat

Aanmelden

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Voor wie

De opleiding nen 3140 VOP is bedoeld voor medewerkers zonder of met een beperkte elektrotechnische kennis, die werkzaamheden verrichten met E-risico's en aan­gewezen (moeten) worden tot "Voldoende Onderrichte Persoon" (VOP-er), zoals lassers, koelmonteurs, monteurs zonwering, machine operators, conciërges, enzovoort. 

Doel

Het doel van de training NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon is om kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om veilig te kunnen werken aan/of nabij laagspanningsinstallaties, zodat de aanwijzing tot "Voldoende Onderrichte Persoon" (VOP-er) in het kader van de NEN 3140 kan plaats­vinden.

Programma

Theorie & Praktijk

 • Regelgeving veiligheid.
 • Basisbegrippen elektriciteit.
 • Gevaren van elektriciteit.
 • Aanwijsbeleid.
 • Eisen aan technische ruimten.
 • Werking van en omgaan met beveiligingen.
 • Spanningsloos maken van installaties.
 • Eisen aan hulpmiddelen.

Veilige werkprocedures volgens NEN 3140.

Duur:     1 dag
Kosten:  € 326,00 p.p. excl. BTW

Inclusief
- Lesmateriaal
- Lunch
- Bewijs van deelname

Aanmelden

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP)

Voor wie

De training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon is bedoeld voor elektrotechnisch geschoolde medewerkers die werkzaamheden verrichten aan elektrische installaties en elektrische werktuigen, bijvoorbeeld storingsmonteurs.

Doel

Na afloop van de training NEN 3140 Vakbekwaam Persoon ken je de mogelijke elektrische gevaren die spelen bij de uitvoering van werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties. Daarnaast weet je welke hulpmiddelen er bestaan weet je ook hoe je deze dient te gebruiken bij je werkzaamheden. We besteden ook ruime aandacht aan de geldende veiligheids­voorschriften.

Programma

Theorie & Praktijk

 • Relatie Arbo-wet, Arbo-besluit en NEN 3140.
 • Organisato­rische verplichtingen: aanwijzings­beleid, opdracht- en werkprocedures, eisen aan technische ruimten en hulpmiddelen.
 • Indelen en aanwijzen van personen naar bevoegdheid en werkzaamheden.
 • Gevaren van elektriciteit.
 • Passende veilige gereedschappen, meet­apparatuur en persoonlijke beschermings­middelen
 • Omgaan met smeltpatronen, installatie­automaten, aardlekschakelaars.
 • Veiligheidsaarding.
 • Veilig werken volgens procedures NEN 3140.
 • Veilig werken in nauwe geleidende en vochtige ruimten.
 • Inspectie elektrische arbeidsmiddelen: visuele controle, meting en beproeving.
 • Inzet arbeidsmiddelen.

Duur:      2 dagen
Kosten:  € 507,00 p.p. excl. BTW.

Inclusief
- Lesmateriaal
- Lunch

Aanmelden

Cookies

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.