Elektrotechniek Cursussen - PV

Cursus Basiskennis Zonnepaneelinstallaties

De cursus is bedoeld voor technische medewerkers en adviseurs met als werkzaamheden het ontwerpen, adviseren en aanleggen van zonnepaneelinstallaties. De inhoud van de cursus richt zich op het verhogen van de kennis naar een hoger niveau. Vanuit deze cursus kan je perfect doorstromen naar de cursus Installeren Zonnepanelen (al dan niet officieel erkend via KViNL).

Het is noodzakelijk om over enige voorkennis te beschikken:

 • Basiskennis Elektrotechniek
  • Spanning – Stroom – Weerstand & Vermogen
  • Wet van Ohm
  • AC- en DC
  • Inductie
  • Velden
  • Capaciteit
  • Gevaren elektriciteit
   • Elektrische schok
   • Warmte-ontwikkeling

  In de cursus Basis Zonnepaneelinstallaties worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Productkennis Zonnepanelen
  • Productkennis omvormers
  • Configureren PV-systemen
  • Rendement en opbrengst – Technisch
  • Rendement en opbrengst – financieel


  Duur:       1 dag
  Kosten:   € 269,00 p.p. excl. BTW.

  Aanmelden

  Installatie-eisen Zonnepaneelinstallaties

  De cursus is bedoeld voor technische medewerkers met als werkzaamheden zonnepanelen installeren en opleveren. Tevens is de cursus uitermate geschikt voor ontwerpers, buitendienstmedewerkers, installateurs en aftersales medewerkers.

  In de cursus Installatie-eisen Zonnepaneelinstallaties worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  Uitleg over de installatie-eisen conform NEN1010:2015 + C1:2016 voor eenvoudige systemen, met o.a.:

  • Toepassing van aardlekschakelaars
  • Aarding en vereffening
  • Schakelen en scheiden
  • Overspannings- en bliksembeveiliging
  • Overstroombeveiliging DC-zijde
  • Kabelberekening

  Na afloop ben je in staat deze onderdelen in de praktijk toe te passen.

  Vanzelfsprekend heb je enige voorkennis nodig voor de cursus Installatie-eisen Zonnepaneelinstallaties:

  • Basiskennis verdeelinrichtingen
   • Componenten
   • Opbouw
   • Basiskennis Installatiemateriaal
   • Leidingsystemen
   • Schakelaars en scheiders
   • Productkennis Zonnepanelen
   • Werking en soorten zonnepanelen
   • Eigenschappen zonnepanelen (o.a. I/U curve, weersinvloeden, schaduw etc…)
  • Productkennis omvormers
   • Werking en soorten omvormers
   • Eigenschappen omvormers

  Duur:     1 dag
  Kosten:  € 269,00 p.p. excl. BTW.

  Aanmelden

  Inspecteren Zonnepaneelinstallaties I (Basis)

  De cursus is bedoeld voor technische medewerkers met als werkzaamheden zonnepanelen installeren, opleveren en periodiek inspecteren. Inspectie mag voor zowel de eigen organisatie als voor derden uitgevoerd worden. Tijdens de cursus Inspecteren Zonnepaneelinstallaties wordt duidelijkheid geschept in de hoeveelheid geldende normen, eisen en verwachtingen welke je kan tegenkomen tijdens het werken met zonnepanelen.

  Het is noodzakelijk om over enige voorkennis te beschikken:

  • Basiskennis verdeelinrichtingen
  • Basiskennis installatiemateriaal
  • Productkennis zonnepanelen
   • Werking en soorten
   • Eigenschappen
   • Productkennis omvormers
   • Werking en soorten
   • Eigenschappen

  In de cursus Inspecteren Zonnepaneelinstallaties worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Opleveren & Inspecteren
  • Systeem documentatie en visuele controle
  • Conform NEN 1010:2015+C1:2016
  • Conform NEN-EN-IEC 62446:2016
  • Documentatie toetsing
  • DC-zijdige metingen categorie I
  • Rpe
  • Functionaliteit
  • Polariteit
  • Open klemspanning
  • Kortsluitstroom
  • Instraling & temperatuur
  • Isolatieweerstand

  Tijdens het praktijkdeel inspecteren de cursisten onder begeleiding van de docent diverse PV-systemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse solar meetapparatuur en een voorbeeld opleveringsrapport. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

  De InstallQ regeling voor zonnepaneel installateurs is in 2021 herzien! Vanuit SO Sustainable, een dochter van Omega Energietechniek, wordt deze opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur aangeboden.

  Er zijn in totaal 3 deelregelingen te onderscheiden:

  • Monteur Zonnestroominstallatie (op het dak)
  • Voldoend Onderricht Persoon (VOP):
  • DC-Monteur op het dak
  • Monteur Zonnestroominstallaties (onder het dak)
  • Vakbekwaam Persoon (VP):
  • AC- & DC-monteur
  • Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties (WV):
  • Ontwerp – beheer – montage


  Duur:     1 dag
  Kosten:  € 269,00 p.p. excl. BTW

  Aanmelden

  Opleiding Erkend Zonnestroom Installateur: Monteur op het dak

  Bij SO Sustainable bieden wij je alle 3 de opleidingen afzonderlijk aan. Elke opleiding spitst zich toe op de onderwerpen die voor jou van toepassing zijn.

  Wil jij alle 3 de opleidingen volgen? Geen probleem! We hebben alle onderdelen zo afgestemd dat het qua agenda prima te plannen valt. Je moet je wel voor alle drie de opleidingen apart inschrijven.

  Wil je als bedrijf Erkend Zonnestroom Installateur worden? Dan is het noodzakelijk dat een persoon binnen het bedrijf naast de VOP en VP ook de vervolgopleiding tot Werkverantwoordelijke afrondt.

  Je werkt zelfstandig onder toezicht en verricht werkzaamheden op het dak voor het installeren van zonnestroominstallaties. Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de basistheorie die je in de praktijk brengt. Na afloop van de opleidingsdagen wordt een praktijkopdracht afgenomen waarbij de examinator jouw praktische vaardigheden registreert. Na afloop ontvang je de registratie van Vakmanschap in je Vak-paspoort.

  Taken Monteur zonnestroominstallaties

  Je taken zijn:

  • Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
  • Zorgdragen voor veiligheid
  • Rapporteren werkzaamheden

  Deze module bevat o.a. de volgende onderwerpen:

  • LMRA
  • Veilig monteren
  • Diverse montage systemen
  • Ballastering
  • Plaatsen PV panelen op schuin en plat dak
  • Meting en beproeving
  • Controle op veilige werking
  • Veilig werken op hoogte
  • etc.

  De Monteur Zonnestroom Installateur is een zeer praktische opleiding. Natuurlijk is er een gedeelte beschikbaar voor theorie, maar je bent zeer veel bezig met praktijk.

  Duur:     3 dagen
  Kosten: 
  Cursus :   € 1.500,00 p.p. excl. BTW.
  Praktijkopdracht:   € 275,00 p.p. excl. BTW.

  Aanmelden

  Opleiding Erkend Zonnestroom Installateur: Monteur onder het dak AC

  De opleiding tot Monteur Zonnestroominstallaties Onder het Dak is voor iedereen die zonnestroominstallaties gaat aansluiten op de verdeelinrichting/meterkast.

  Wanneer je de opleiding hebt afgerond wordt dit opgenomen in je Vakmanschapspaspoort en is 5 jaar geldig. Geregistreerd vakmanschap is belangrijk omdat dit laat zien dat de vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Subsidieverstrekkers, verzekeraars of opdrachtgevers kunnen naar een bewijs van vakmanschap vragen. Geregistreerd vakmanschap is daarvoor een belangrijk en herkenbaar kwaliteitslabel voor registratie in het CRT en vak-paspoort.

  Nadat de Monteur Zonnestroom (dak) module is afgerond ga je door naar de Monteur Zonnestroominstallaties (op en onder het dak). De taken van deze monteur zijn o.a.:

  Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden onder het dak voor het elektrotechnisch (AC) installeren van zonnestroominstallaties. Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de theorie die je in de praktijk brengt. Ter afsluiting van je opleiding doe je een theorie-examen en een praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvang je je bewijs van vakmanschap in je Vakpaspoort.

  Je taken zijn:

  • Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
  • Begeleiden werkzaamheden
  • Installeren en aansluiten omvormers
  • Zorgdragen voor veiligheid
  • Rapporteren werkzaamheden
  • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
  • Opleveren van een zonnestroominstallatie
  • Zonnestroominstallatie beheren

  Deze module bevat o.a. de volgende onderwerpen:

  • Realisatie voorbereiden en begeleiden;
  • Begeleiden werkzaamheden;
  • Testen, beproeven en inbedrijf stellen;
  • Installeren en aansluiten omvormers tot AC 3x25A;
  • Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren van inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties;
  • Zorgdragen voor veiligheid;
  • Rapporteren werkzaamheden;
  • Opleveren van de zonnestroominstallatie.

  De kosten voor de praktijkexamens bedragen € 275, — per persoon, excl. BTW. De kosten voor de theorie examens bedragen € 80,– per stuk, excl. BTW. Deze examens voer je uit vanuit de volgende site: theorie-examens.

  Duur:     2 dagen
  Kosten:  € 995,00 p.p. excl. BTW.

  Aanmelden

  Werkverantwoordelijke Zonnestroominstallaties (InstallQ)

  Een vooropleiding is niet verplicht, maar enige voorkennis is wel handig. Het behalen van de diploma’s gaat je makkelijker af als je voorkennis hebt van elektrotechniek. Niveau 2 is noodzakelijk om aan de opleiding tot Monteur Zonnestroominstallaties te beginnen. We zien bij onze cursisten dat men wat meer tijd moet investeren in de zelfstudie om de diploma’s te halen, als je niet beschikt over een elektrotechnische achtergrond.

  Voor de WV-module is het noodzakelijk om over niveau 4 ET te beschikken. Dat is ook de reden dat deze module los wordt aangeboden.

  Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden voor een goed en volgens specificaties functionerende zonnestroominstallatie.

  Tijdens het opleidingsprogramma wordt gewerkt aan je technische vaardigheden en krijg je uitleg over de theorie die je in de praktijk brengt. Ter afsluiting van je opleiding doe je een theorie-examen en een praktijkexamen. Bij goed gevolg ontvang je je bewijs van vakmanschap in je Vakpaspoort.

  Op basis van dit bewijs kun je bij InstallQ een aanvraag indienen voor de erkenningsregeling Zonnestroomsystemen.

             Je voert o.a. de volgende taken uit:

  • Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen
  • Zonnestroominstallatie ontwerpen
  • Zonnestroominstallatie (ontwerpen) uitwerken
  • Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
  • Begeleiden werkzaamheden
  • Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
  • Installeren en aansluiten omvormers
  • Verhelpen van elektrotechnische storingen, uitvoeren inspecties en onderhoud aan zonnestroominstallaties
  • Zorgdragen voor veiligheid
  • Rapporteren werkzaamheden
  • Uitvoeren van kwaliteitscontroles
  • Opleveren van een zonnestroominstallatie
  • Zonnestroominstallatie beheren

  De WV Zonnestroom Installateur is een theoretische opleiding.   Duur:     1 dag
   Kosten: 
   Cursus:    € 500,00 p.p. excl. BTW.
   Cito-examen:  € 80,00 p.p. excl. BTW.

   Aanmelden

   Cookies

   Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.