Elektrotechniek Cursussen - PV

Ontwerper en Adviseur zonnestroominstallaties (WV)

Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnesysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, even als de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineeren.
In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

Je werkt zelfstandig en bent eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden voor het ontwerpen en adviseren van een goed en volgens specificaties functionerende zonnestroominstallatie:

• Werking zonnestroomsystemen
• Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen
• Zonnestroominstallatie ontwerpen en uitwerken
• Zonnestroominstallatie realisatie (voorbereiden werkzaamheden)
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles
• Zonnestroominstallatie beheren
• Typen zonnestroomsystemen, toepassing en rendement
• Bouwkundige aspecten zonnestroomsystemen
• Advisering en verkoop
• Kengetallen kostenopstelling systemen, calculeren
• Werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud

Duur:       3 dagen
Kosten:   € 1.695,00 p.p. excl. BTW.

Examen: Voor het examen dient u zich apart in te schrijven.

Duur: 0,5 dag
Kosten:  € 225,00 excl. BTW

Aanmelden

Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP)

In deze 3-daagse cursus wordt geleerd hoe een zonnestroominstallatie op een veilige manier onder het dak geïnstalleerd moet worden tot in de meterkast, tot en met het mogelijk aanpassen en uitbreiden van de verdeelinrichting tot 3 x 25 ampère. Vaardigheden gericht op het verrichten van de juiste metingen, het voorbereiden van de DC- en AC-bekabeling, het monteren van de omvormer, het aansluiten op de meterkast en het uiteindelijke in bedrijfstellen van de installatie worden geoefend. Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert. De onderliggende regelgeving van de NEN 1010 en NEN 3140 wordt tijdens de training behandeld.

Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden onder het dak voor het elektrotechnisch (AC) installeren van zonnestroominstallaties

Inhoud
• Kenmerken, componenten en werking van zonnestroomsystemen
• Practicum elektrotechnische installatie DC- en AC-zijde
• Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
• Begeleiden werkzaamheden
• Installeren en aansluiten omvormers
• Zorgdragen voor veiligheid
• Rapporteren werkzaamheden
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles
• Opleveren van een zonnestroominstallatie
• Zonnestroominstallatie beheren
• Aansluiten op de meterkast
• Oplossen van kleine storingen
• Veilig installeren van zonnestroomsystemen

Inclusief Werkboek NEN 3140 Vakbekwaam Persoon                              

Duur:     3 dag
Kosten:  € 1.345,00 p.p. excl. BTW.

Examen: InstallQ-examen Aansluiten PV-installaties op de meterkast, voor dit examen dient u zich apart in te schrijven.

Duur: 1 dag,
Kosten: € 575,- (theorie € 180,- + praktijk € 395,-) ex. BTW (inclusief werkboek NEN 3140)

Aanmelden

Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)

In deze 2-daagse cursus wordt geleerd op welke wijze zonne-energiesystemen op een veilige en deskundige manier op het dak gemonteerd dienen te worden. Je werkt zelfstandig en bent verantwoordelijk voor werkzaamheden op het dak voor het installeren van zonnestroominstallaties.

Belangrijke facetten zijn de afstemming van de maatvoering op de dakconstructie en dakafwerking, de windweerstand van systemen en behoud van de waterdichtheid van het dak.
Aan de hand van checklijsten wordt gecontroleerd of de installatie goed is aangelegd en goed functioneert.
Door de opbouw van de training is er ruimte om tijdens de beide cursusdagen naast het theorie-examen ook direct het uit 2 delen bestaande praktijkexamen af te leggen: op de eerste dag het monteren van een opdeksysteem op onze hellende daken (deel 1) en op de tweede dag het opbouwen van een platdak-systeem (deel 2 examen).
Wanneer tijdens de beide cursusdagen blijkt dat het examen (nog) niet met goed gevolg afgelegd kan worden, ontvangt u het certificaat "Basismonteur zonnestroominstallaties (op het dak)" en kan op een later moment alsnog het examen gedaan worden. De examens vinden dan plaats gedurende 1 dagdeel op een aparte datum.

Voor ervaren monteurs van zonnestroomsystemen bestaat de mogelijkheid om alleen het theorie-examen en de 2 praktijkexamens af te leggen. Deze examens vinden plaats gedurende 1 dagdeel op een aparte datum.

Inhoud van de cursus en competenties:
• Zonnestroominstallatie realiseren (voorbereiden werkzaamheden)
• Begeleiden werkzaamheden
• Zonnestroominstallatie aanleggen (op het dak)
• Zorgdragen voor veiligheid / Veilig werken op hoogte
• Rapporteren werkzaamheden
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles
• Opleveren van een zonnestroominstallatie
• Zonnestroominstallatie beheren
• Dakopbouw hellende en platte daken
• Maatvoering plaatsing systemen
• Elektrotechnische aansluitingen bekabeling
• Lucht- en waterdichte doorvoeren door het dak
• Theorie-examen
• Praktijkexamen hellende- en platte daken

Duur:     2 dag
Kosten:  € 895,00 p.p. excl. BTW
Examen: € 375,00 voor het theorie- en praktijkexamen.

Aanmelden

Cookies

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.