Koeltechniek Cursussen

Basis Koeltechniek

BESTEMD VOOR

Startend monteur zonder voorkennis van airco-, warmtepomp-, of koelinstallaties

DOEL

In beginsel de werking en opbouw van diverse koelinstallaties zoals airco’s, warmtepompen en grotere koelunits te leren kennen.

TOELATINGSEISEN

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

VERVOLGCURSUSSEN

 • F-Gassen categorie 1 en 2
 • Airco- en VRF-systemen

CURSUSINHOUD

 • Werking en de theoretische basis van een koudesysteem
 • Het natuurkundige proces en gebruikte begrippen in een koelsysteem
 • De koelkringloop en het Mollier- of log p-h diagram
 • Eigenschappen van koudemiddelen (inclusief wetgeving)
 • Toepassing, eigenschappen en druk/enthalpiediagram van koudemiddelen
 • Opbouw en werking van koelsystemen en de technische- en kwaliteitseisen voor koelsystemen
 • Opbouw, werking en verschillende types componenten
 • Opstelling, inrichting, leidingwerk, inbedrijfstellen en controle op juiste werking en specificaties
 • Onderhouds- en servicewerkzaamheden en het analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan

Duur:       5 dagen
Kosten:   € 1.115,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

Let op:

TEB adviseert u om de basiscursus Koeltechniek altijd eerst te doen als u geen of weinig ervaring heeft wat betreft Koudetechniek. Wij zien dat de cursussen F-Gassen 1 en 2 qua lesstof lastig zijn als je basiskennis Koeltechniek mist.

F gassen Cat. 1

BESTEMD VOOR

Monteurs, installateurs of technici die tijdens het werk in aanraking komen met installaties die meer dan 3 kilogram aan koudemiddelen bevatten en nog niet het verplichte F-gassencertificaat bezitten.

DOEL

Na het behalen van het F-gassencertificaat categorie I mag je bepaalde werkzaamheden aan stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddelinhoud verrichten. Je mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. Je kunt een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit geopend mag worden. Je kunt leidingen gasdicht solderen.

TOELATINGSEISEN

Om deze cursus succesvol af te ronden is de volgende voorkennis en ervaring vereist:

 • Ruime theoretische kennis van de koelkringloop en het h log p-diagram
 • Inhoudelijke kennis van de werking van koelsystemen
 • Een aantal jaren relevante werkervaring met koelinstallaties
 • Ervaring met het hardsolderen aan leidingen

CURSUSINHOUD

Ondermeer de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Eigenschappen van koudemiddelen
 • Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties
 • Fabricage en montage van koelinstallaties
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Invullen van logboeken en rapportformulieren
 • Analyseren van storingen en het milieubewust oplossen hiervan
 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Controle installatie op juiste werking en specificaties

Duur:     10 dagen
Kosten:  € 2.950,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

F gassen Cat. 2

BESTEMD VOOR

Monteurs, installateurs of technici die tijdens het werk in aanraking komen met installaties die minder dan 3 kilogram aan koudemiddelen bevatten en nog niet het verplichte F-gassencertificaat bezitten.

DOEL

Na het behalen van het F-gassencertificaat categorie II mag je bepaalde werkzaamheden aan stationaire of mobiele koelinstallaties met een koudemiddelinhoud <3kg verrichten. Je mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. Je kunt een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit geopend mag worden. Je kunt leidingen gasdicht solderen.

TOELATINGSEISEN

Om deze cursus succesvol af te ronden is de volgende voorkennis en ervaring vereist:

 • Ruime theoretische kennis van de koelkringloop en het h log p-diagram
 • Inhoudelijke kennis van de werking van koelsystemen
 • Een aantal jaren relevante werkervaring met airco’s /warmtepompsystemen
 • Ervaring met het hardsolderen aan leidingen

VERVOLGCURSUSSEN

 • Airco- en VRF-systemen
 • F-Gassen categorie 1

CURSUSINHOUD

Ondermeer de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Solderen van koperen leidingen
 • Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties en warmtepompen
 • Eigenschappen van koudemiddelen
 • Fabricage en montage van koelinstallaties en warmtepompen
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Analyseren van storingen en deze milieubewust oplossen
 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Controle installatie op juiste werking en specificaties

Duur:     7 dagen
Kosten:  € 1.950,00 p.p. excl. BTW

Aanmelden

Airco- en VRF-systemen

BESTEMD VOOR

Storings- of onderhoudsmonteurs met een beperkte kennis hebben van koeltechniek en meer willen leren over ingebruikname van installaties, onderhoud en service.

DOEL

Het afstellen en wijzigen van diverse regelingen op Airco – en VRF-systemen en het herkennen, lokaliseren en oplossen van storingen.

TOELATINGSEISEN

Afgeronde technische MBO-opleiding met kennis van Airco- of koeltechniek.

VERVOLGCURSUSSEN

 • F-Gassen categorie 1

CURSUSINHOUD

 • Werking en de theoretische basis van een koudesysteem
 • Begrippen met betrekking tot het koelproces: verdampen, condenseren, expanderen en comprimeren
 • De koelkringloop en het Mollier- of h-log P-diagram
 • Koudemiddelen
 • De opbouw, werking en verschillende functies van airco- en VRF-systemen
 • Werking en functie van de verschillende componenten in de binnen- en buitendelen
 • Regel- en beveiligingsapparatuur
 • Opstelling, inrichting, installaties in bedrijf stellen, op juiste werking controleren en instellen
 • Vochtige luchtdiagram
 • Comfort in de aircotechniek: uitblaaspatronen, geluid, tocht
 • Symbolen en schema’s van airco- en VRF-systemen
 • Storingzoeken, onderhouds- en servicewerkzaamheden

Duur:     8 dagen
Kosten:  € 2.775,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

Basis hardsolderen F gassen 1 en 2

BESTEMD VOOR

De opfrisdag Hardsolderen F-Gassen Categorie I en II is bedoeld voor monteurs, installateurs of technici die hun vaardigheden op het gebied van het verrichten van hardsolderen aan of voor koeltechnisch leidingwerk willen opfrissen of voor diegene die extra wil oefenen ter voorbereiding op het (her)examen F-gassen categorie I of II

DOEL

Het vergroten van de kans om het diploma F-gassen categorie 1 of 2 te behalen of je bevoegdheid te verlengen, door te oefenen met hardsolderen.

TOELATINGSEISEN

Voor het volgen van deze opfrisdag moet je de training F-Gassen Categorie I of II reeds gevolgd hebben.

CURSUSINHOUD

Tijdens deze dag ga je oefenen voor het (her)examen Solderen & Monteren. Hierdoor vergroot je jouw kans om het diploma F-gassen categorie 1 of 2 te behalen. Je wordt voorbereid om tijdens het examen een werkstuk te maken volgens tekening, lektest en druktest. Daarnaast wordt je tijdens het examen beoordeeld op een peelingtest van alle verbindingen. Je gaat te werk volgens de eisen zoals ze worden gesteld aan het werkstuk op het (her)examen. Tijdens deze dag ligt de nadruk op het vervaardigen en/of verbinden van leidingdelen.


Duur:     1 dag
Kosten:  € 400,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

Cookies

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.