Elektrotechniek Cursussen - Beveiliging

MBV-theorie

Het doel is het behalen van het MBV-theorie certificaat. Uw medewerker moet alleen de cursus Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Praktijk nog volgen en het examen dat daarbij hoort met een goed resultaat afsluiten. Het theorie- en het praktijkcertificaat geven recht op het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV).

Let op: de MBV praktijk- en theorie-examens dient u zelf aan te vragen bij het CIBV!

Inhoud

 • Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken)
 • De beveiligingsbranche
 • Bouwkundig beveiligen
 • Diverse beveiligingsmaatregelen
 • De centrale controle en stuureenheid (CCS)
 • Alarmeringsmogelijkheden
 • Werking van mechanische detectoren
 • Werking van elektronische detectoren
 • Werking van ruimtelijk werkende detectoren
 • Het installeren van beveiligingsinstallaties
 • Installatievoorschriften alarmapparatuur
 • Voorschriften voor beheer en onderhoud van alarmapparatuur
 • Toegangscontrole
 • Camerasystemen
 • Brandmeldsystemen
 • BORG-regeling
 • VEB-regeling
 • Verbeterde risicoklasse-indeling (VRKI)
 • Oefenvragen
 • Afsluiting met eventueel advies voor vervolgcursus.

Duur:       6 dagen
Kosten:   € 1.449,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

MBV-praktijk

Het doel is het behalen het behalen van het MBV-praktijk certificaat. Uw medewerker moet alleen de cursus Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Theorie nog volgen en het examen dat daarbij hoort met een goed resultaat afsluiten. Het theorie- en het praktijkcertificaat geven recht op het diploma Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV).

Inhoud

 • Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken)
 • Installeren en onderhouden van een alarmsysteem
 • Additionele beveiligingscomponenten installeren en onderhouden
 • Praktisch werken met een alarmsysteem
 • Wijzigen van instellingen van een alarmsysteem
 • Metingen uitvoeren in een alarmsysteem
 • Storingen zoeken en oplossen


Duur:     11 dagen
Kosten:  € 1.134,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

TBV - Technicus Beveiligingsinstallaties

Voert u werkzaamheden uit aan beveiligingsinstallaties? Of bent u betrokken bij het opstellen van een beveiligingsplan? Volgens de wet hoort u dan in het bezit te zijn van het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). In de cursus TBV bereidt u zich op het examen voor waarmee u dat diploma kunt halen. U toont daarmee aan dat u kennis heeft om een technisch beveiligingsbedrijf te leiden en een beveiligingsplan op te stellen volgens actuele veiligheidseisen. Ook wordt u uitstekend voorbereid op het examen TBV.

Doelstelling van deze cursus is het behalen van het TBV-certificaat.

Inhoud

 • Intro gesprek met de docent (wat willen we bereiken)
 • Inventarisatie beveiligingsmarkt
 • Ontwikkelingen in de criminaliteit
 • Verzekering en preventie
 • Beveiligingsfilosofie
 • Meten van risico’s
 • Wetgeving en normering
 • Organisatorische maatregelen
 • Bouwkundige en mechanische beveiliging
 • Waarde berging en compartimentering
 • Beveiligingsverlichting
 • Elektronische signalering
 • Werking van detectoren
 • Storingsinvloeden
 • Alarmgevers
 • Transmissie van alarmsignalen
 • Terreinafscherming
 • Installatievoorschriften voor alarmapparatuur
 • Voorschriften voor het beheer en onderhoud van alarmapparatuur
 • Maken van een beveiligingsplan
 • Verstrekken van beveiligingsadvies
 • Bepalen van een totaalpakket beveiligingsmaatregelen
 • Hulpmiddelen bij de realisatie van beveiligingsmaatregelen
 • Gebruik van tekensymbolen
 • Beschrijving van projecteringsfouten
 • BORG-regeling
 • VEB-regeling
 • Verbeterde risicoklasse-indeling (VRKI)

Duur:     11 dagen
Kosten:  € 2.599,00 p.p. excl. BTW

Aanmelden

Cookies

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.