old_Elektrotechniek Cursussen - NEN

NEN 1010 Basiskennis

 • Het wettelijk kader en toepassingsgebied van NEN 1010 en NPR 5310.
 • De relatie van NEN 1010 met andere elektrotechnische normen.
 • Wat het verband is tussen de normdelen.
 • Relevante bepalingen opzoeken in NEN 1010 en NPR 5310.
 • Benamingen en definities.
 • Beschermingsgraden en -klassen.
 • Stelsels en ketens.
 • Opbouw van verdeelinrichtingen.
 • Aanrakingsgevaar en aardingsvoorziening.
 • Belasting van leidingen.
 • Theorie en praktijk van aardlekschakelaars.
 • Doorsnede van leidingen.
 • Algemene en aanvullende bepalingen voor huisinstallaties en utiliteitsinstallaties.
 • Aanvullende bepalingen voor.
 • Woongebouwen en utiliteitsinstallaties.
 • Badruimten en bad lokalen.
 • Tijdelijke installaties.
 • Vochtige ruimten etc.

Duur:       1 dag
Kosten:   € 295,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

NEN 1010/NEN 3140 inspecteren elektrische installaties

 • Visuele inspectie van de installatie volgens NEN 1010 en NEN 3140.
 • De juiste metingen o.a. Riso, Rsl, Rpe, Z-loop kunnen verrichten.
 • Bestaande en nieuwe installaties.
 • Welke metingen uitvoeren.
 • Meten en testen van aardlekschakelaars op aanspreekstroom en aanspreektijd.
 • De waarde van de metingen interpreteren op basis van deel 6 NEN 1010 en de NEN 3140.
 • Rapporteren van de gegevens.

Duur:     1 dag
Kosten:  € 295,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

VOP (Voldoende Onderricht Persoon) NEN 3140

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel / procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief / schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Duur:     0,5 dagen
Kosten:  € 185,00 p.p. excl. BTW

Aanmelden

VP (Vakbekwaam Persoon) NEN 3140

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel/procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief/schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Duur:     1 dag
Kosten:  € 295,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

Installatieverantwoordelijke/Werkverantwoordelijke NEN 3140

De Cursus Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke NEN 3140 wordt onder andere gevolgd door leidinggevende technische dienst medewerkers, leidinggevende medewerkers van bouwbedrijven, het hoofd TD van woningbouwverenigingen, installatiebedrijven, etc. Kortom: de cursus IV NEN 3140/WV NEN 3140 NEN 3140 is geschikt voor diegenen die leidinggeven aan het elektrisch veilig werken dan wel het beheer   voeren over de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen.

          Na afloop bent u op de hoogte van

 • De risico’s van elektriciteit
 • De noodzakelijke maatregelen voor het veilige verloop van de werkzaamheden
 • Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving
 • Het opzetten van een borgingssysteem voor NEN 3140 (procedures en instructies)
 • Etc

Duur:     1 dag
Kosten:  € 475,00 p.p. excl. BTW.

Aanmelden

Cookies

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.